PRILAGODITVE

Želim si, da noben otrok ne bi bil prikrajšan atletskih vsebin, ker so za naš telesni razvoj zelo koristne. Zaradi tega sem se odločil, da na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami napišem prilagoditve za učence s posebnimi potrebami, ki jih imate v razredu. Vsebujejo prilagoditve za slepe in slabovidne učence, gluhe in naglušne, gibalno ovirane učence, učence s prekomerno težo ter avtistične učence. Ponekod so napisane prilagoditve za vse atletske vsebine, pri nekaterih pa le splošne prilagoditve, ki se jih nato lahko upošteva pri vseh vsebinah.

Seveda pa presodite sami, katere prilagoditve so za vaše učence najboljše.

“Prilagoditve”

Vir: Vute, R. (1999). Izziv drugačnosti v športu. Ljubljana: Debora, založništvo in promocija kulture, d. o. o.